Zrealizowane projekty

2000

Obwodnica Wągrowca

I etap obwodnicy miasta

2000

Składowisko odpadów

Międzygminne składowisko odpadów komunalnych w Kopaszynie

2000

Urząd Miejski

Nowy budynek Urzędu Miejskiego w Wągrowcu

2002

Obwodnica Wągrowca

II etap obwodnicy miasta

2002

Dom Seniora

Dzienny Dom Seniora w Wągrowcu

2003

Obwodnica Wągrowca

III etap obwodnicy miasta

2003

Modernizacja ulic

Kanalizacja deszczowa na Osadzie

2004

Modernizacja ulic

Utwardzenie ulicy Dębińskiej

2005

Jezioro Durowskie

Zagospodarowanie zachodniej skarpy jeziora Durowskiego (ścieżka pieszo-rowerowa)

2005

Modernizacja ulic

Budowa ulicy Mikołajczyka

2006

Modernizacja ulic

Utwardzenie ulic: Prusa, Reymonta, Kopernika, Rolna i Warzywna, Świerkowa przedłużenie ulicy Leśnej do Rogozińskiej

2007

Baza sportowo-rekreacyjna

Lodowisko i boisko przy byłym Gimnazjum nr 1

2007

Modernizacja ulic

Modernizacja ul. Ks. Willi i Akacjowej

2008

Budowa parkingów

Parking ul. Bydgoska

2008

Renowacja zabytków

Modernizacja budynku wieży OSP

2008

Modernizacja ulic

Budowa ul. Powstańców Wlkp.

2008

Inwestycje w kulturę

Modernizacja sali kina Miejskiego Domu Kultury

2009

Rewitalizacja miasta

Rewitalizacja Rynku

2009

Inwestycje w oświatę

Termomodernizacja budynków szkół i hali OSiR

2009

Baza sportowo-rekreacyjna

Boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy OSiR

2011

Baza sportowo-rekreacyjna

Aquapark Wągrowiec

2014

Obwodnica Wągrowca

IV etap obwodnicy miasta

2014

Rewitalizacja miasta

Rewitalizacja Dworca PKP