Radni SW2000 do Rady Miejskiej w Wągrowcu [13.11.2018]

Radni Rady Miejskiej w Wągrowcu z listy KW Stowarzyszenia SW 2000, w porządku alfabetycznym:

  • Grzegorz Kamiński
  • Danuta Kaniewska
  • Maciej Patelski
  • Danuta Strzelecka - Purczyńska
  • Ryszard Zych