Radni SW2000 do Rady Powiatu Wągrowieckiego [13.11.2018]

Radni Rady Powiatu Wągrowieckiego z listy KW Stowarzyszenia SW 2000, w porządku alfabetycznym:

  • Andrzej Banaszyński
  • Justyna Michalska
  • Michał Piechocki
  • Leszek Zdrzałka
  • Andrzej Wieczorek.