Program wyborczy KW SW2000 dla Wągrowca na lata 2018-2023

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Program wyborczy dla Wągrowca na lata 2018-2023 KW Samorządność Wągrowiecka 2000. W programie tym wyraźny akcent stawiamy na szeroko rozumianą nowoczesność miasta, która przejawiać się będzie w wielu dziedzinach jego funkcjonowania, w szczególności w wymiarze gospodarczym, usług społecznych oraz usług cyfrowych. Program składa się z 6 wzajemnie uzupełniających się sfer.